Nye kirker på vej

I en tid, hvor der i Folkekirken tales om at lukke kirker pga. manglende fremmøde, er der i 10 byer over hele landet ved at blive bygget nye kirker.Fra politikere og menighedsråd er der opbakning til opførelse af nye kirker, da befolkningstilvæksten flere steder er så stor, at de nuværende sogne er blevet for store. Folk ønsker at have en lokal kirke og ikke en kirke, man skal køre langt efter.
Folkekirken har ikke nogen overordnet politik på området, og det er de enkelte menighedsråd, der tager initiativ til lukninger og nyopførelse af kirker.