Advarsel til alle præster

Jeg vil kraftig advare jer om mormoner. Da jeg var til gudstjeneste i Mariekirken i Sønderborg fastelavns søndag, kom der pludselig 2 mormonmissionærer til gudstjenesten.
Mit råd til jer præster er omgående at bortvise missionærerne, idet de anser jeres lære for at være fordærvet. Missionærerne bliver meget grundigt skolet i både psykologi, menneskekundskab og pædagogik. De virker meget søde og rare, men tag ikke fejl – dette er kun skuespil. De er kun ude på at hverve medlemmer. Når de er rejst hjem til USA, har de glemt alt om jer i Danmark.
Mormonerne har en profet ved navn Joseph Smith som de ærer meget. Tilbage til 1820 var Joseph 14 år og han var i alle kirker og undersøgte dem og han kunne ikke finde sig til rette. Så en dag gik han ud i skoven og bad til Gud om, hvilke en af kirkerne han skulle tilslutte sig. Pludselig blev han tvunget ned af en kraft, og han kunne ikke røre sig ud af flækken. Så så han 2 lysskikkelser: Den ene var Gud og den anden var Jesus, og han spurgte dem om hvilken af kirkerne, han skulle tilslutte sig og de sagde: Ingen af dem – Deres trosbekendelse var en vederstyggelighed og deres lære var fordærvet.
Mormonerne siger, at deres kirke er den eneste sande på jorden og at alle andre kirker er fordærvede. Bibelen siger om det med at se Gud i 2. Mos. 33, 20-28, at ingen kan se Guds ansigt og så leve. De, der viste sig for Joseph Smith er djævlens engle i forklædning. Paulus udtaler forbandelse over en hver engel fra himlen som forkynder en anden Kristus, Gal 1, 6-8.
I præster er nødt til at bortvise missionærerne, idet de repræsenterer Det Onde.

Lars Molbæk
Skibbrogade11, 1. tv
6200 Aabenraa