Falsk viden

Flere aviser omtalte i februar filosoffen Immanuel Kant i anledning af 200 året for hans død.
Kant byggede videre på læren om den dobbelte sandhed, hvor der er en sandhed for viden i teologien og en anden sandhed for viden i naturvidenskaben.
Den viden, Kant opstiller, må på kristen grundlag betegnes som falsk viden.
Sand tro og sand viden har samme sandhedsgrundlag. Adskilles sandhedsgrundlaget for tro og viden – f.eks. inden for teologi på den ene side og naturvidenskab og økonomi på den anden side, så forkrøbles både tro og viden. Troen mures inde i det private og bliver mere og mere irrelevant, og viden bliver uden åndelig stræben og etiske bindinger – og som det i dag er tilfældet baseret på materialistisk, reduktionistisk handelsskoletænkning. Det ses også af, at en del af menneskets viden i dag er en trussel mod dets egen overlevelse.
Tro og viden hører sammen, hvilket blandt andet ses ud fra Romerbrevet kapitel 1 vers 19 om naturlig erkendelse af Gud!

Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV