Den rette faste

Faste nytter intet, hvis vi ikke har den rette holdning i hjertetRåb højt, skån ikke din stemme! Løft din røst i vejret som en trompet! Fortæl mit folk om deres synder og oprør imod mig! Dag efter dag kommer de til mit tempel, tilsyneladende for at søge mig og lære min vej med dem at kende – som om de ville leve i retfærdighed og adlyde deres Guds bud. Jo, de spørger åbenbart efter mine love og beder tilmed om, at Gud må være dem nær!
„Vi har fastet for dig,“ siger de. „Hvorfor er du ikke imponeret? Hvorfor er du ligeglad med, hvor alvorligt vi tager vor religiøsitet og plager os selv med bodsøvelser?“
Det skal jeg sige jer! I faster nok – men I har ikke opgivet jeres onde lyster imens! I undertrykker jeres arbejdere, nøjagtig som I hele tiden har undertrykt dem!
Hvad hjælper faste, hvis I bliver ved med at skændes og bekæmpe hinanden? Hvis det er på den måde, I vil faste, vil jeg ikke engang høre på jeres bønner – de er fuldstændig værdiløse. Tror I virkelig, det er den form for faste, jeg er ude efter – at I plager jer selv med bodsøvelser, at I bøjer jer som rør for vinden, at I klæder jer i sæk og dækker jer med aske? Er det, hvad I forstår ved faste? Tror I, at den slags glæder mig?

Ægte faste

Nej, den form for faste, jeg ønsker, er, at I sprænger de lænker, I har bundet andre med; at I fjerner den byrde, I har pålagt dem; at I giver de undertrykte deres frihed og behandler enhver retfærdigt. Jeg ønsker, at I skal dele jeres mad med de sultne; at I skal give de hjemløse husly; at I skal give de fattige tøj og gøre, hvad der står i jeres magt for at afhjælpe de behov, der findes omkring jer.
Hvis I gør det, skal min velsignelse skinne på jer, og jeg vil helbrede jer. Da skal retfærdighed og godhed værne jer forfra – og Herrens herlighed beskytte jer bagfra. Da svarer Herren beredvilligt, når I kalder på ham. Du råber, og han svarer straks: „Ja, her er jeg!“ Det eneste, der forlanges af jer, er, at I holder op med at undertrykke den svage og standser jeres falske anklager og lader være med at sprede onde rygter!
Giv den sultne mad! Hjælp dem, der er i vanskeligheder! Så skal jeres lys skinne i mørket, og mørket omkring jer skal vige som ved højlys dag. Og Herren vil altid lede jer og mætte jer med gode gaver. Han vil bevare jeres helbred, så I bliver som en frugtbar have med masser af vand og uudtømmelige kildespring.
Da skal jeres børn genopbygge de byer, som nu ligger i ruiner; og I skal blive kendt for at være det folk, som genopstod og genopbyggede deres byer og murvolde.
Hvis I holder sabbatsdagen hellig og på den dag undgår at handle i egen interesse, men glæder jer over den, så I taler positivt om den som Herrens hellige dag og ærer Herren i alle ting uden at søge profit eller handle i egen interesse – så skal Herren være jeres sande glæde; og han vil sørge for, at I nyder ære og respekt over hele verden og får del i de velsignelser, han lovede.

Mellem dig og Far

Når I faster, skal I ikke lade jer mærke med det, sådan som hyklerne. For de tager en bedrøvet maske på, så folk rigtig kan se, at de faster. Og tro mig: Det bliver den eneste løn, de får!
Nej, når du faster, så sørg for at se glad og normal ud, så ingen lægger mærke til, at du faster. Lad det være en hemmelighed mellem dig og din Far i Himlen – og din Far, som kender alle hemmeligheder, skal belønne dig.

Fra Bibelen på hverdagsdansk
Esajas’ bog 58,1-14 og
Matthæusevangeliet 6,16-18