Konsulenter vil målrette folkekirken

Ny konsulenttjeneste vil hjælpe med visioner, mål, lederskab og fremdrift for menighedsråd og medarbejdere i Folkekirken
At arbejde for menighedens liv og vækst. Det er, hvad alle de ca. 19.000 menighedsrådsmedlemmer rundt i landet har aflagt et løfte om.Men alt for meget af menighedsrådenes tid går med økonomi og mursten. Derfor har en bredt sammensat gruppe af kirkelige konsulenter nu etableret et nybrud i folkekirken: Kirkekonsulenter.dk. De vil hjælpe menighedsråd og medarbejdere med inspiration, råd og hjælp til visioner, målsætning, evaluering og fremdrift i de lokale sognes arbejde. Men også helt konkret sogneanalyser, spørgeskemaanalyser, vision og målsætning – også for hele provstier, kommunikation og konflikthåndtering, konfliktløsning, når tingene er kørt fast.
En af de fire initiativtagere er sognepræst Jens Rønn Sørensen fra Paarup ved Odense, der har sit ståsted i det grundtvigske:
– Når jeg kommer rundt i landet til sogneaftener, menighedsmøder eller provstkonventer, oplever jeg en stor interesse for at tænke i nye baner i dag. I vort eget sogn har vi også haft en meget vellykket målsætningsdag for menighedsrådet og medarbejderne i sognet. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er et meget væsentligt bidrag til en god fremtid for også de nye menighedsråd, som vælges i november i år, siger han.
Arbejdsgruppen består endvidere af landssekretær Sabine Kleinbeck fra Kirkefondet, København, ledelsesrådgiver Poul Langagergaard, L*Profil – for bedre lederskab, Århus, og seniorkonsulent Sven Madsen, HENRIK LARSEN A/S, Odense.
Man tilbyder også en række ydelser til folkekirkens medarbejdere, f.eks. temadage om samarbejde og teams, kommunikation og konflikthåndtering, hjælp og inspiration til at optimere kirkebladene, så de lettere bliver læst af sognets beboere. Også inspiration til at udnytte mulighederne i mødet med pressen og medierne – samt hjælp til, at sognene får givet deres hjemmesider en ansigtsløftning.