Overrabbiner Bent Lexner kommer til Bornholm

Under overskriften »Det tror jeg!« præsenterer Kirkeskolen i Rønne forskellige trossamfund. Torsdag den 25. marts er turen kommet til jøderne og overrabbiner Bent Lexner. Han er kendt af mange danskere, idet han ofte bliver spurgt af medierne om spørgsmål omkring jøderne og Israel.
På det seneste har danskerne kunnet stifte bekendtskab med Bent Lexner i den populære tv-udsendelse »At tale med Gud«.
Han skal tale om, hvordan det er at leve som jøde i dagens Danmark, og hvad det i det hele taget indebærer for tro og praktisk livsførelse at være jøde.
Der har levet jøder i Danmark i over 300 år. Jøderne har deltaget bredt og aktivt i samfundslivet, men sideløbende hermed har de levet som en del af det jødiske samfund – Det mosaiske Troessamfund – som i dag tæller ca. 3.500 medlemmer. Det skønnes at være ca. halvdelen af Danmarks samlede jødiske befolkning. Trossamfundet har sit hovedvirke i København og er en såkaldt enhedsmenighed, hvilket betegner en menighed, der rummer alle former for jødisk liv, fra den nærmest ateistiske til den stærkt praktiserende.