25 pct. er under fattigdomsgrænsen i Israel

Byerne Jerusalem og Bnei Brak fører an i negativ rekord for sultne børn og ungeI de 3½ år, Intifadaen har varet, har både arabere og jøder betalt en høj menneskelig pris.

Linda Møller oplever sultne jødebørn banke på hendes dør.

Mange uskyldige menneskeliv er gået tabt i terroraktioner. I kølvandet på den tilbagevendende terror medvirker frygt til, at mange af de turister, som tidligere besøgte landet, nu udebliver. En af konsekvenserne er voksende arbejdsløshed bl.a. blandt butiksindehavere, guider, chauffører og hotelpersonale.
– Man ser flere tiggere i gadebilledet, fortæller Linda Møller, Dansk Jødisk Venskabs repræsentant i Jerusalem, til Udfordringen. – Suppekøkkener, hvor man kan få et varmt måltid mad gratis eller til et symbolsk beløb, skyder op flere steder. Nødhjælpscentraler, som udleverer mad og tøj til trængende, og som hjælper syge at dække medicinudgifter, ses i mange boligkvarterer. I foråret åbnede en sådan central i mit boligområde, og jeg har haft børn kommende til min dør med en tom plastikkurv og en bøn om mad.
Både kirkelige organisationer og synagoger ser behovet og arbejder på i fællesskab at løfte byrden og lindre nøden blandt fattige og syge.
Dansk Jødisk Venskab har i årenes løb set det som en af sine mange opgaver at deltage i denne sociale hjælpetjeneste.
– Vi har formidlet hjælp/ donationer til enlige mødre, arbejdsløse, syge, gamle og handicappede inspireret af Rom.15:26-27, hvor Paulus skriver om indsamlingen til de fattige, hellige, i Jerusalem: „Når hedningerne har fået del i de andres (jødernes) åndelige goder, så skylder de også at tjene dem med de timelige“.