Skal skabe dialog og respekt

Henrik Lindberg Hansen (billedet) udsendes af Danmission som dialogmedarbejder til Egypten. Som præst og teolog skal han arbejde for at skabe rammer for dialog og respekt mellem muslimer og kristne.Henrik Lindberg Hansen er 29 år og nyuddannet teolog. Ud over at være projektkoordinator i Økumenisk Ungdom har Henrik været engageret i en lang række former for frivilligt arbejde. Inden afrejse bliver han ordineret, så han kan fungere som præst i den anglikanske kirke i Kairo og være præst for danskere i Egypten. Her skal han arbejde for at skabe aktiviteter, som kan skabe gensidig forståelse og respekt mellem kristne og muslimer.
“Jeg håber, at jeg i dialogarbejdet kan være med til at skabe grobund for respekt og forståelse mellem muslimer og kristne, da det er grundlaget for, at vi kan leve fredeligt sammen. Jeg ønsker at bidrage til at bringe mennesker tættere på hinanden, for Guds kærlighed er for alle; uanset om Hans navn udtrykkes på dansk eller arabisk,” pointerer Henrik Lindberg Hansen.
Det er Danmissions mål og ønske, at Henriks arbejde i Egypten også vil hjælpe til at fremme forståelsen og dialogen mellem kristne og muslimer her i Danmark, hvor uvidenhed og misforståelse skaber en ofte unødig frygt og splittelse.