Bag billederne af os selv

Den svenske retræteleder Magnus Malm har efterhånden opbygget et væsentligt forfatterskab og har også en trofast læserskare i Danmark.

Magnus Malm

Nu foreligger også hans nyeste bog på dansk, med titlen ”Bag billedet”, udgivet af Forlaget Boedal i samarbejde med Credo Forlag.
Malm har tidligere på dansk fået udgivet „Vejviser“, „I Lammets Tegn“ og „Fodspor i Glastrappen“. Og Malms „Lille Vejledning for Små Grupper“ ligger oversat tilgængeligt på nettet. Hans bøger og artikler er efterhånden oversat til flere sprog. Bla. bruges han en del i Tyskland – måske fordi han er tilpas „tung“ i sin filosofi.
”Bag billedet” er i Sverige blevet betegnet som Magnus Malms hidtil bedste bog. I hvert fald er det en bog, der har et væsentligt budskab til alle kristne, ja alle mennesker. Den handler nemlig om det allerinderste i vores liv og gudsforhold, det billede vi har af os selv og af Gud.
Malm mener, at vi har en stærk tilbøjelighed til at flygte fra virkeligheden og gøre os billeder – falske billeder af os selv og af Gud. Det er billeder, som i høj grad er præget af vores opvækst – f.eks. vil forholdet til vores forældre uundgåeligt få indflydelse på vores forhold til Gud.
Har jeg haft en meget streng far, vil det ofte give sig udslag i, at jeg får en meget streng Gud – eller måske går i den modsatte grøft og får en Gud, som kun er kærlighed og aldrig stiller krav. Har jeg haft en far, der altid arbejdede, bliver mit billede af Gud ofte en arbejdsgiver-Gud, der kun er tilfreds med mig, når jeg er i tjeneste for ham.
Magnus Malm er ikke den første eller eneste, der har peget på sammenhængen mellem far- og guds-billedet. Det er nærmest en trend i kristne kredse for tiden. Men hans bog handler om, hvordan disse billeder opstår, hvordan de påvirker os, og hvordan vi kan bryde deres indflydelse.
Forfatteren tager os med på ”den vanskelige og vidunderlige rejse fra billede til virkelighed”, for at bruge undertitlens ord. Tør vi smide masken – og møde Gud, som vi er, og som han er?
”Bag billedet” udkommer mandag den 24. maj, og Malm-elskere vil kaste sig over den for at læse, hvad den kristne svenske filosof har at sige om det.