Nye i KFUM og KFUKs Hovedbestyrelse

På KFUM og KFUK’s Lands- og Delegeretmøde i weekenden blev det vedtaget at Fællesbestyrelsen fremover skal hedde Hovedbestyrelsen.
Nye i Hovedbestyrelsen bliver Connie Plauborg, Silkeborg og Christian Bahn-Larsen, Hillerød, der begge er 26 år.
Selv om flere af Fællesbestyrelsens forslag til grundlovsændringer skabte debat, blev alle på nær et vedtaget. Det eneste forslag, der ikke blev vedtaget, var et forslag om at to medlemmer af Hovedbestyrelsen skal være under 30 år.