Boganmeldelse
Bag billedet er ordet – og virkeligheden

Vi kan blive slaver af billeder og „masker“, hævder Magnus Malm i ny bog, der allerede kaldes for en „klassiker“ – vores opgave er at frigøre os for at kunne blive ægteDet er næppe forkert at sige, at Magnus Malm har begået en ny klassiker med sin seneste bog, Bag Billedet. Det er en bog, man bør læse igen. Og derefter vende tilbage til ved anledning. Den er på sæt og vis lidt „tung“, men på den gode måde, fordi den giver stof til eftertanke og refleksion.Som sådan er det ikke engang en særskilt kristen bog. Langt hen ad vejen handler den om alment menneskelige erfaringer og mekanismer. Forfatteren sætter så disse ind i en specifik kristen kontekst, i form af vores personlige forhold til Gud og til kirken og andre kristne.

Slaver af billeder

Hovedtesen i bogen er, at vi kan blive slave af de billeder, vi har dannet os. Billeder af, hvordan vi selv er, burde være eller ønsker at være. Billeder af, hvordan andre er. Billeder af, hvordan Gud er, og kirken er osv. Og i særdeleshed hvilket skisma der opstår, når virkeligheden afviger alt for meget fra det billede, vi har skabt os, og billederne bliver brugt til at holde virkeligheden på afstand.

Har let ved at skjule os

Næppe nogen går ram fordi. Magnus Malm går i rette med såvel faren for at skjule sig bag overåndelighed og følelser, som faren for at skjule sig bag rettroenhed og tør teologi. Han angriber den, som har sin identitet i sin tjeneste og det, han gør for Gud. Og han påtaler, at vores åndelige sprog i bøn og i omtalen af Gud ofte halter efter vores udvikling på faglige områder, og at det vidner om åndelig umodenhed og distance.

Magnus Malm er retræteleder i den svenske kirke og har mange års erfaring med åndelig vejledning
Influeret af ørkenfædrene

Det er tydeligt, at han personligt er influeret af ørkenfædrene og andre tidlige kirkeledere, som han hyppigt citerer. Og hans pointe er – naturligvis – at først når vi bryder igennem til virkeligheden og gør op med vores fortegnede billeder, kan vi være ægte og relatere på en naturlig måde til både Gud og mennesker.

Vægter ord over billeder

Forfatteren vægter tydeligvis ord over billeder. Han beskriver således mennesket som et „verbalt væsen“ og går så langt som til at sige, at „fornægter vi ordenes centrale rolle i kommunikationen mellem Gud og mennesker, fornægter vi evangeliet“. Det er også værd at nævne hans observation af, at Djævelen fristede Jesus med billeder, mens Jesus modstod fristelsen med ord. Dette alt sammen i kontrast til kirken, som i stigende grad følger tidens visuelle tendens. Tankevækkende.

Fyldt af guldkorn

Bogen er fyldt med guldkorn i form af præcise og skarpsindige observationer og vendinger. Og teksten underbygges indimellem af små illustrationer.

Høj klasse

Magnus Malm understreger så rigtigt, at personlige erfaringer ikke må modsige den kristne tro, men jeg savner stadig nogle overvejelser over, hvad vi trods alt kan erkende objektivt, på trods af de billeder, vi har skabt os, og de briller, vi ser virkeligheden med. Men det ændrer ikke på, at bogen er af høj klasse, og tilmed meget indbydende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Magnus Malm:
Bag Billedet
224 sider • 220 kr.
Boedal (i samarb.m. Credo)
Udfordringens bogsalg