Bønnenat i Arnborg

Fredag den 19. juni indbyder organisationen Evangelist i samarbejde med præster fra Midt- og Vestjylland til bønnenat i Royals lagerhal i Arnborg.Programmet starter først på aftenen med lovsang og tilbedelse og fortsætter ud på natten – „som Helligånden leder, og Gud vil det“. Mikrofonen er åben for enhver, som vil lede forsamlingen i bøn. Foruden de indbudte præster, medvirker Moses Hansen og medarbejdere fra Evangelist, bl.a. Christian Hedegaard og Lena Løbner, der står for aftenens musikalske del.
Arrangementet er gratis og åbent for alle. For dem, som ikke kan komme og være hele aftenen, vil der være frihed til at komme og gå som det passer bedst.