En EU-forfatning uden Gud!

I denne tid forhandler EU´s regeringsledere om en ny EU-grundlov, der skal erstatte de forskellige aftaler, som samarbejdet har bygget på indtil nu.
Det er vigtigt, at vi får et nyt stykke papir på samarbejdet, nu hvor en række nye lande er kommet med i fællesskabet. Men det er endnu vigtigere, at der kommer en henvisning til kristendommen i den nye traktat. Alle europæiske lande er bygget op om kristendommen – og i alle lande er kristendommen bæreren af kulturen.
Der er ikke mange danske politikere, som finder det væsentligt om kristendommen er nævnt i den nye forfatning. Hverken vores nuværende regering eller oppossitionen gør noget for, at det skal med i den nye forfatning.
Der er brug for kristne politikere, som tør sige, at alting ikke er lige godt, og som tør stå fast ved, at vi har vores rod i kristendommen.

Henning Bech-Larsen
EP-kandidat for Kristendemokraterne
Kampesmose 42
6070 Christiansfeld