Gud ønsker os fuldt ud

Ugens prædiken er af Ulrik Corneliussen, der sammen med sin kone Núbia leder et arbejde for
gadebørn i Brasilien med Ungdom Med Opgave Er det ikke lidt voldsomt, når Jesus siger, vi skal hade vores far og mor osv.?
Jo, umiddelbart lyder det at hade meget hårdt, når vi taler om vor egen familie.
Læser vi Matt 10,37, kan vi lettere forstå, hvad Jesus mener. Efter min opfattelse siger Jesus, at vi bør elske ham højere, end vi elsker vore forældre, børn eller ægtefæller – med andre ord bør vi have Jesus som førsteprioritet i vore liv, også selvom vi har familie, som skal elskes.
Elsker vi Jesus højere end alle andre, vil vi have langt mere sand kærlighed at tilbyde forældre, børn og ægtefælle. Men hvis vi derimod tager Jesus væk fra førstepladsen i vore liv til fordel for et familiemedlem, ender vi med at begå en alvorlig fejl. 
 
Hvad vil det sige at bære sit kors og gå i Jesu spor?
Når Jesus taler om at bære sit kors, er det min overbevisning, at han taler om overgivelse, kærlighed og lydighed overfor Gud.
Da Jesus bar sit kors, gjorde han det for at ære og ophøje Gud. Jesu død gav os en mulighed for frelse og evigt liv, men jeg tror, at Jesus først og fremmest koncentrerede sig om at gøre Guds vilje og glæde Gud ved at vise overgivelse, kærlighed og lydighed. 
For at gå i Jesu spor må vi begynde at prioritere Guds vilje frem for alt andet, også når det koster noget, og når vi måske ikke forstår hvorfor. Dernæst må vi som Jesus være villige til at tjene først Gud og dernæst andre mennesker og det uden at forvente noget igen. 
 
Er det meningen, at folk skal overveje for og imod, før de tager imod Jesus?
Jeg tror igen, at Jesus taler om overgivelse, og at beslutningen om at følge ham bør grunde i seriøse og praktiske overvejelser – velvidende at beslutningen om at følge Jesus indebærer, at vi må give afkald på os selv og alt, hvad vi har.
Jesus ønsker ikke, at vi naivt følger ham, fordi det vil give os et rigt og problemfrit liv. Han ønsker derimod efterfølgere, som er totalt overgivet til ham og som er villige til at betale en høj pris – ja endda give sit eget liv som betaling.
 
Hvad betyder det at give afkald på sit eget?
Jeg tror, Jesus siger, at vi kun kan være disciple, hvis vi giver afkald på alt det, som vi mener er vores ret: familie, venner, helbred, sikkerhed, anerkendelse, uddannelse, arbejde, hus, bil mm.
Har vi et eller flere områder i vore liv, som vi ikke er villige til at give afkald på, er vi ikke værdige til at kalde os Jesu disciple.
Gud ønsker os fuldt ud, og for at kunne give os 100 pct. til ham, er det nødvendigt, at vi først giver afkald på alle 100 pct., ellers går regnestykket ikke op.  
 
Føler du, I har givet afkald på noget ved at arbejde med gadebørn i stedet for at have et „almindelig“ lønnet job?
Både min kone og jeg har givet afkald på uddannelse, økonomisk sikkerhed, materielle ting, at have familien tæt ved os, men samtidig har Gud givet os alt dette – bare på en anderledes måde.
Gud har lært os utrolig meget gennem årene i mission; denne uddannelse findes ikke i et almindeligt undervisningssystem og uden denne undervisning ville vi ikke kunne håndtere det arbejde, som Gud har lagt i vore hænder.
Den økonomiske sikkerhed har Gud givet gennem en stærk tillid til ham om, at han aldrig vil lade os i stikken, og at han altid vil sørge for os.
Engang for nogle år siden sagde en person til mig, at jeg ville være direkte uansvarlig, hvis jeg stiftede familie uden at have en økonomisk eller uddannelsesmæssig sikkerhed at kunne falde tilbage på efter “udtjent missionspligt“. Efter at have tænkt meget over dette, måtte jeg give personen ret, jeg er uansvarlig, fordi Gud er den ansvarlige.  
Gud kaldte mig til at bruge min ungdom som missionær. Jeg startede, da jeg var 18, og er nu 29 og har ingen intentioner om at stoppe, før Gud siger stop.
 
Hvad er Håbets Hus?
Håbets Hus er et genopret-telseshus i Recife, Nordøstbrasilien, som har til formål at hjælpe gadedrenge, der ønsker at forlade livet på gaden til et bedre liv med en fremtid og et håb (Jer. 29:11). Håbets Hus er en del af Ungdom Med Opgaves træningscenter i Recife og vores mål er at have 20-25 drenge boende i huset.

Hvordan oplærer i drengene til at være Jesu efterfølgere?
Vi giver drengene bibelundervisning og har forskellige aktiviteter, der giver drengene mulighed for at vælge at følge Jesus.
Personligt tror jeg, at det, der taler mest til drengene om at følge Jesus, er måden, vi lever på med masser af muligheder for Gud at vise sin kærlighed til os og dem på.
Mangler vi noget i Huset, beder vi Gud om det, og normalt svarer Gud meget hurtigt, og tit er det drengene, der først opdager bønnesvaret.
En anden vigtig ting er, at vi forsøger at vise drengene, at det at følge Jesus ikke bare er for sjov. Vi prøver på at få dem til at forstå dybden af et forhold til Gud.
 
Hvordan kan man deltage i arbejdet i Håbets Hus?
Vi har meget brug for mennesker, der ønsker at bede for vore drenge på et dagligt basis – også mennesker, der ønsker at støtte drenge eller medarbejdere økonomisk. På denne måde kan alle, der ønsker at være en del af arbejdet, finde netop den måde, som passer til dem.
Ved Anders Pahus

Luk. 14,25-35

Prisen for efterfølgelse
Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.
Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte.
Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«