Køb! – Læs! – Handl!

Ny undersøgelse i bogform peger på faktorer, der medvirker til, at nogle unge vælger at forblive aktive i Kirken, mens andre vælger passivitet eller at sige farvel til KirkenKun 60% af de børn og unge, der vokser op i Kirkerne, forbliver aktive i Kirkerne. Resten bliver passive eller melder sig ud.
For mange er det ikke troen, de vender ryggen, men Kirken, fordi de „ikke oplever Kirken som en relevant ramme omkring deres liv og spiritualitet“, således at den absolut hurtigst voksende kirke i dag er „kirken bestående af kirkeløse“.
Det fremgår af en undersøgelse blandt ca. 250 18-24 årige opvokset i forskellige kirkelige sammenhænge og med baggrund i undersøgelsen forsøger forfatterne til Jeg tror på det hele – Gud, skæbnen og de syv bud at komme ind „under huden“ på de faktorer, der medvirker til, at nogle unge vælger at forblive aktive i Kirken, mens andre vælger passivitet eller at sige farvel til Kirken.

Hvor går de unge hen og hvorfor?

Gennem inddragelse af forskellige teoretiske perspektiver, eksisterende forskning samt en kvantitativ undersøgelse af ca. 250 unge og 20 dybdegående interviews med unge fra seks forskellige kirkelige sammenhænge får vi et ganske godt billede af, hvor de unge går hen og hvorfor, og i slutningen af bogen opstilles 14 udfordringer til Kirken som hjælp til, at mere end 60% forbliver aktive i Kirken.

Deltagerne i undersøgelsen

Bag undersøgelsen, interviewene og bogen står Søren Østergaard, ph.d., leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, underviser på Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi, SALT, og Thomas Willer, cand. scient. soc., konsulent i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og forskningsmedarbejder i Børnerådet. De har begge den nødvendige faglige kunnen og er forankret i kirkelivet.
De sendte breve til 11 forskellige folke- og frikirkelige sammenhænge, hvoraf 5 med forskellige begrundelser takkede nej til at deltage i undersøgelsen. Metodistkirken, Baptistkirken, Missionsforbundet og Apostolsk Kirke meldte positivt tilbage og i sidste øjeblik henvendte Frelsens Hær sig på eget initiativ for at være med. Det er trist, at pinsebevægel-sen og Folkekirken glimrer ved deres fravær, men på trods af det, er undersøgelsen værdifuld og bogen kan blive et godt værktøj til kirkernes fremtidige arbejde blandt børn og unge.

Identitet i Kirken?

Bogen giver også en beskrivelse af det samfund, de unge vokser op i med flydende modernitet, hvor de skal finde deres identitet. Det fornemmes, at her svigter Kirken ofte. Her er det tankevækkende, at 75% af de unge fra Apostolsk Kirke og 70% af de unge fra Missionsforbundet oplever en høj grad af integration af troen i hverdagslivet, og forfatterne siger, at det kunne se ud til, at man i „disse kirkelige sammenhænge er mere tilbøjelige til at opbygge sin egen meningsfulde virkelighed – en virkelighed som medvirker til at skabe mening og retning i en verden, som ofte kan føles uoverskuelig.“
Undersøgelsen viser også, „at specielt unge i Missionsforbundet og Apostolsk Kirke – i en tid hvor Kirken i mange sammenhænge opleves som værende i krise og havende svært ved at give meningsfulde svar på søgende menneskers spørgsmål – er mere tilbøjelige til at mene, at kirken er relevant for mennesker, som ikke er en del af et kirkeligt fællesskab.“

Lægger op til handling

Det er en bog, som enhver præst, kirkeleder og børne- og ungdomsleder fra det kirkelige arbejde må købe, læse og handle efter.

Thomas Willer og Søren Østergaard:
Jeg tror på det hele – Gud, skæbnen og de syv bud
181 sider • 178 kr.
Unitas