Nyttig introduktion til Bibelen

Bogen giver frydefuld fornemmelse af Bibelens uendelige rigdom, skriver Poul Hoffmann bl.a. i sin anmeldelseIngen anden tid har været så velforsynet som vor med bibelkommentarer, bibelleksika, bibelordbøger og alle mulige andre hjælpemidler til bibelstudier. Samtidig bliver det, der i svundne dage med nogen ret kaldtes den kristne verden, mere og mere fremmed for Bibelen.
Der er en klar sammenhæng med, at mange af kommenta-rerne mm. skrives ud fra den såkaldt bibelkritiske observans og dermed i virkeligheden bliver en slags anti-hjælpemidler. Hvordan årsag og virkning så er fordelt, er mindre klart. Der er i hvert fald tale om en uhyggelig vekselvirkning.
Ikke så få større og mindre værker kommer imidlertid stadig fra bibeltro hold, ofte fremragende og i fornemt udstyr, selvfølgelig mest på hovedsprogene, men adskillige også på de nordiske sprog. Man spørger sig selv, om der snart kan være plads til flere. Men så sidder man med Flemming Kofod-Svendsens Bibelens bøger – en introduktion og må konstatere, at den er der i hvert fald plads til.
Den er en samling af de indledninger til alle Bibelens bøger, som forfatteren skrev gennem en årrække, hvor han – ved siden af en præstegerning og et omfattende politisk virke som folketingsmand og i perioder minister – redigerede Bibellæserringens „Bibelnøglen“ og arbejdede for større international udbredelse af dette koncept for daglig bibellæsning, i særdeleshed i Mellemøsten. Indledningerne er koncentreret om væsentlige og præcise oplysninger (en enkelt protest: Esters gemal, perserkongen Xerxes, led ikke af storhedsvanvid). Der er mange – velbegrundede – skrifthenvisninger, men fremstillingen bliver aldrig tung. Bogen er letlæst og overskuelig og dertil gedigent produceret, så den kan holde som opslagsbog, „et praktisk stykke værktøj for enhver bibellæser“, som det hedder på bagsiden.
I øvrigt er den ikke blot nyttig som håndbog; det er faktisk en fornøjelse at læse den i sin helhed. Den giver denne frydefulde fornemmelse af Bibelens uendelige rigdom, som man undertiden ligefrem kan overvældes af, tydeligvis fordi den er skrevet med både hjerte og hjerne.
Hvilket er den eneste måde, hvorpå der kan skrives sandt om Bibelen.

Flemming Kofod-Svendsen:
Bibelens bøger
– en introduktion
147 sider • 148 kr.
LogosMedia