Kampen om Bibelen

”Jerakels Evangelium” har intet med Bibelens Jesus at gøre.Jerakels Evangelium hedder en nylig udkommen bog fra Gnosis Forlag. Den indledes med et forord af en Lars Chandresh, der kalder sig ”bevidsthedsforsker” og fortæller en historie om en dansk præst, Henning J. Ejstrup, som i 1920’erne i Mellemøsten erhvervede og atter mistede en dødehavsrulle, der omhandlede ”intet mindre end Jesu ophold blandt egyptere og essæere”. Det skal så være teksten på denne rulle, der her præsenteres i Ejstrups oversættelse til dansk, ”fundet og redigeret” af Lars Chandresh.Enhver kan med et halvt øje se, at det drejer sig om pauver romanskrivning. Bogens udgiver, Ben Alex, påstår heller ikke andet. I et efterord skriver han: ”Efter endt læsning … var jeg ikke længere i tvivl om, at hele historien var opdigtet, og altså uden historisk autenticitet – og at Henning Ejstrup ligeledes var en fiktiv figur.”
”Men,” fortsætter han, ”det virkelig interessante var, at det ikke længere betød noget, om Jerakels Evangelium var autentisk eller ej. Ej heller at den såkaldte finder af evangeliet, Lars Chandresh, formentlig var forfatteren. For jeg vidste, at Jerakels Evangelium var sandt på en sandere måde, end historiske eller teologiske dommere kan vurdere.”
Så vidt Ben Alex.
Undertegnede anmelder kan kun sige, at bogen er en samling trættende fabuleringer og ordgyderier lagt i munden på en fiktiv klosterforstander Jerakel og en fantasi-”Jesus”, der skal forestille at være Bibelens Jesus i ”rigtigere” udgave, men i virkeligheden intet har at gøre med ham. Det kan ikke engang siges, at bogen kan tjene som mørk baggrund, der yderligere fremhæver de ægte nytestamentlige evangeliers evige lysende sandhed. Der kan overhovedet ikke være nogen sammenligning.
Hvorfor så ikke bare forbigå bogen i tavshed?

De ”nytestamentlige apokryfer” ikke gode

Fordi vi efterhånden vader i såkaldte ”nytestamentlige apokryfer” med bizarre fantasier om bibelske begivenheder og personer, bl.a. om Maria Magdalene og Judas og selvfølgelig ikke mindst om Jesus selv. Disse skrifter må ikke forveksles med ”Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger”, der med historisk berettigelse kan fås med også i de autoriserede danske bibeludgaver, og som Luther nok gav den bedste karakteristik af med ordene: ”bøger, der ikke kan regnes for ligestillede med Den Hellige Skrifts kanoniske bøger, men dog er gode og nyttige at læse.”
De ”nytestamentlige apokryfer” er hverken gode eller nyttige at læse og har intet at gøre i Bibelen. Det er skrifter tilblevet til forskellige tider i kirkehistorien, mere eller mindre inficeret af et gammelt hedenskab, der benævnes gnosticismen og helt fra oldtiden har forsøgt at mase sig ind i kirken – i middelalderen i første række repræsenteret af katharerne, i nutiden af store skvulp i New Age-tsunamien.
Mediernes evindelige fascination og promovering af disse sagligt interesseløse skrifter er en side af samme sag som ”den nye ateismes” stadig mere hadefulde og ubeherskede overfald på Bibelen. Det er Djævelens sidste rasen, fordi han ved, at hans tid er kort. Hans sigte er det samme i begge strategier: at komme Bibelen til livs, enten ved direkte angreb eller ved at få den skiftet ud med noget andet – være sig hedenske helligskrifter, falske profetskrifter, ”nytestamentlige apokryfer” eller lige meget hvad, blot det kan bruges til at få Bibelen væk.

En anledning til ny besindelse

En bog som Jerakels Evangelium kan og bør give anledning til ny besindelse på, at det altså er Bibelen, kampen står om. Det er dén bog, der er, hvad den altid har været kaldt af troens folk: Guds ord. Det er i den, Guds Ånd taler. I alt det, der vil sætte sig på dens plads, taler i bedste fald blot menneskeånden (gerne i søvndyssende frommerier), i værste forførelsens uånd.
Overalt, hvor bibeltroen er i behold, er livet i behold. Overalt, hvor bibeltroen mistes eller blandes op med noget andet, visner alt og dør.
Så glem alt om Jerakels Evangelium og læs i stedet noget mere i Bibelen.

Jerakels Evangelium
184
sider
229 kr.
Gnosis