Snestorm ved 90-års jubilæum

Pinsekirken Bornholm fylder 90 år i 2010. Det skulle være fejret ved gudstjenesten den 27. januar, men på grund af snestorm måtte det aflyses.

Kirkens nuværende lokaler findes på Sagavej i Rønne.

Det er ikke første gang, kirken har måttet aflyse.
Det skete også ved 25-års jubilæet i 1945, da kirkens lokaler i Skolestræde blev ødelagt, fortæller Ruben Holmgreen Falk fra Pinsekirken.
Ved kirkens 25-års fødselsdag i januar 1945 måtte jubilæumsfestlighederne således udsættes. Man besluttede dengang at henlægge højtiden til en bibel-uge i september måned og ventede da at holde højtid en hel uge. Tanken var at indbyde menighedens tidligere forstandere og ledere, der var udgået fra menigheden.
Men menigheden mistede sit mødested, som blev bombet til ruiner af de voldsomme russiske bombninger den 7.- 8. maj 1945 – tre dage efter at Danmark var blevet befriet.
Mange af menighedens medlemmer mistede også deres hjem, som blev helt eller delvis ødelagt, og de måtte bo enten hos fremmede eller under meget primitive og meget begrænsede pladsforhold i deres beskadigede huse.
Senere fik frikirken dog et nyt sted at mødes, og i dag har man til huse på Sagavej 5 i Rønne.
I forbindelse med jubilæet har kirken samlet ind til jordskælvs-ofrene på Haiti, der – ligesom kirken har prøvet – er blevet hjemløse.
På forhånd havde kirken inviteret alIe, der havde historiske billeder, til at lade kirken scanne billederne, så de kunne ses på powerpoint under gudstjenesten.
Billederne er nu lagt ud under hjemmesiden www.pinsekirken-bornholm.dk.
Henri.