Nyt nævn skal sikre at regler overholdes

Foreningen ISOBRO, der er en interesseorganisation for almennyttige og humanitære organisationer, har pr. 1. juli nedsat et indsamlingsetisk nævn.
Nævnet skal sikre, at ISOBRO’s medlemmer ikke overtræder en række etiske regler om indsamling af penge eller handler i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik.
ISOBRO tæller en række organisationer, heriblandt en række kristne, som indsamler penge fra frivillige.
Nævnet skal bl.a. tage stilling til klager fra givere og derefter offentligt udtale kritik, hvis det viser sig, at de etiske regler er blevet overtrådt. Fra første juli består nævnet af tre personer. Det drejer sig om formand for Advokatrådet Sys Rovsing Koch, som også bliver formand for det indsamlingsetiske nævn. Dernæst er det fhv. minister og formand for Folketinget Erling Olsen og direktør i AIDS-fondet Henriette Laursen.
– ole