For de trætte, modløse og ængstelige

Taizé-samfundets grundlægger har skrevet
en bog, der er fremtidsperspektiv iTaizé-kilder er af omfang en lille letlæst bog, der kan konsumeres på en togtur fra Jylland til Sjælland, men med et meditativt indhold, der bør have god tid.

Broder Roger etablerede Taizé-samfundet i 1940’erne

Bogen er skrevet af Taizé- samfundets grundlægger, broder Roger. Taizé er som bekendt det økumeniske center i Frankrig, hvor ikke mindst unge fra mange lande og trosretninger strømmer til for at deltage i andagtsfuld tilbedelse og lovprisning på en enkel, indadvendt måde.
Skriftet er bygget op omkring få kapitler med underemner. Al tekst refererer uafbrudt til bibelsteder, og hvert kapitel afsluttes med en bøn. Det er konceptet på broder Rogers fremgangsmåde i hans inderlige og erfarings-mættede sætninger. En kapitel-overskrift som „At realisere sig selv i Guds nærhed“ virker i sig selv tiltrækkende på de fleste. Her kan du hente formaning, vejledning, trøst og sjælesorg, alt sammen spejlet i Kristi kærlighed, tilgivelse og forståelse – men som vil os mere, bygge op, både det enkelte menneske og hele Kristi legeme, kirken. Det er en bog med fremtidsperspektiv i, med håb for trætte, modløse og ængstede mennesker, med ord der i en sjælden grad virker vedkommende – og med udsagn, man husker længe efter:
„Lad dig ikke opholde af situationer uden udvej, dermed vil du spilde vital energi. Ingen tilfredsstillelse! Gå videre uden tøven. Du vil opdage, at dit hjerte bliver større: Mennesket kan kun realisere sig selv i Guds nærhed.“

Broder Roger: Taizé-kilder
102 sider • 128 kr.
Unitas