Spedalskhed endnu ikke udryddet

Der er over en halv million spedalske i verden lige nu, rapporterer sundhedsorganisa-tionen WHO. Mange flere har behov for rehabilitering, efter sygdommen er standsetSpedalskhed er langt fra udryddet. Det må FN’s verdenssundhedsorganisation WHO indrømme, selv om organisationen for få år siden forudsagde, at man inden for kort tid i lighed med kopper ville få bugt med den frygtede sygdom. Men ved udgangen af 2003 var der stadig 534.000 spedalske i 110 af verdens lande.

Der er stadig over 500.000 spedalske i verden. Den frygtede sydom kan ende med forrådnelse i fingre og tæer

Det gør Spedalskhedsmissionen med base i Danmark noget ved. Gennem et projekt i Bangladesh opdages nye tilfælde af spedalskhed, og de ramte bliver både behandlet og optrænet til at fungere i samfundet igen. Spedalskhed starter med hvide pletter på huden og kan ende med blindhed og forrådnelse i fingre og tæer.
WHO’s definition på en spedalsk begrænser sig til en person, der har behov for spedalskhedsmedicin. Spedalskhedsmissionen udvider definitionen til „en person, der også lider af følgerne efter sygdommen og derfor har behov for rehabilitering, rekonstruktiv kirurgi og resocialisering“. For det er virkeligheden, og derfor udgør de spedalske adskillige millioner verden over.

Behandles efter dansk model

Professor Holger Bernt Hansen, formand for U-landsstyrelsen, DANIDA, har netop været på besøg i Bangladesh for at studere Spedalskhedsmissionens arbejde.
Selv om nye medicinske landvindinger kan stoppe sygdommen i tide, og nye ortopædiske hjælpemidler kan hjælpe dem, der allerede er ramt, kunne han konstatere, at sygdommen stadig er udbredt i regionen. Dels fordi de indfødte ikke kender symptomerne og derfor ikke opdager sygdommen i dens tidlige stadier. Dels fordi de ikke kender betydningen af at modtage behandling i tide.
I byen Nilphamari har Spedalskhedsmissionen ansvar for et spedalskhedsprojekt, hvor patienterne behandles efter „den danske model“: Hurtig medicinsk behandling til at stoppe sygdommen. Og hurtig integrering af den spedalske i det lokale miljø.
Spedalskhedsmissionen tilbyder nemlig træning og uddannelse af de spedalske til at stå på egne ben, bl.a. som syersker, cykelsmede og indehavere af små butikker.

Spedalskhed rammer også børn

Spedalskhedsmissionen driver også et stort opsøgende arbejde i yderområderne for at opdage spedalske i tide. I hele projektområdet med 6,5 mio indbyggere blev der i 2003 opdaget 1.417 nye tilfælde af spedalskhed, mens 1.529 blev udskrevet som helt raske efter endt behandling.
– Der registreres stadig nye tilfælde blandt børn og unge, fortæller professor Holger Bernt Hansen. I 2003 var der 174 børn blandt de nye tilfælde af spedalskhed.
Samtidig uddanner man regionens sundhedspersonale for at afmystificere sygdommen. Det er stadig sådan, at selv om den spedalske er blevet helbredt, må han ikke komme ind i alle butikker og skal der åbnes en konto i banken, skal han have en af spedalskhedsprojektets medarbejdere med som bisidder.

Cliff Richard støtter

Spedalskhedsmissionen blev startet i 1947 og samarbejder med danske missionsselskaber, der driver spedalskhedskontrolarbejde. Organisationen arbejder desuden tæt sammen med Den internationale Spedalskhedsmission, der bl.a. støttes af posangeren Sir Cliff Richards fond.
Herhjemme modtager Spedalskhedsmissionen støtte via private gaver, ved indsamlinger i kirker og ved forskellige arrangementer, ligesom der søges midler via TIPS, LOTTO og fra DANIDA.