Afklarede præster får ikke stress

Stressede præster er ifølge Kristeligt Dagblad et stort problem i Folkekirken.
Men Guds vilje er det gode, det velbehagelige og det fuldkomne (Rom. 12,1). Gud ønsker, at alle mennesker skal anvende de nådegaver, de har fået. I Rom. 12 og 1. Kor. 12 kan man bl.a. læse om anvendelse af nådegaver og fornemme, hvad livet efter Guds vilje går ud på.
Selv var jeg 47 år, da jeg mærkede ”Guds kald”, at jeg skulle være præst. Jeg skippede mit tidligere erhverv som ejendomsmægler, og da jeg først begyndte på teologistudiet, var der INTET på denne jord, der kunne standse mig eller hindre mig i at gøre det færdigt og komme ud som præst – end ikke lærere på det teologiske fakultet, der ikke overholdt eksamensreglerne ved mundtlig eksamen.
Et præsteembede er et stort embede, der kræver stor ansvarsfølelse og kendskab til menneskelige forhold på godt og ondt.
Stress er ofte en følge af, at ambitionerne har været for høje.
At så mange menigheder vælger unge og uerfarne præster frem for at se på, om de tror på Gud – kan give stressede præster.
Både præst og menighed bør søge Gud i ånd og sandhed gennem bøn.
Mogens Tilsted Christensen
Sognepræst, Præstegården
430 Hvalvík, Færøerne
pastor@c.dk