Louise Frevert, Dansk Folkeparti, om Samuelskolen

Efter ugers massivt pres fra Dansk Folkeparti har undervisningsminister Ulla Tørnæs i dag besluttet at genoptage behandlingen af sagen om Samuelskolen.
Samtidig har ministeriet meddelt, at udbetalingen af skolens statstilskud øjeblikkelig genoptages.
– Det er yderst tilfredsstillende, at undervisningsministeren omsider er kommet til fornuft. Det har desværre vist sig, at hele affæren om Samuelsskolen har været præget af en yderst lemfældig sagsbehandling og det er på høje tid, at der nu foretages en seriøs og uhildet granskning af skolens undervisning, siger Louise Frevert, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti.
– Undervisningsministeriet har åbenbart erkendt, at det gennemførte tilsyn har været alt for overfladisk og baseret sine konklusioner på et i bedste fald mangelfuldt grundlag. Den slags kan man naturligvis ikke basere noget som helst på, og slet ikke når det i givet fald ville medføre lukning af en efter min opfattelse velfungerende skole.
Louise Frevert påpeger, at hele sagen i virkeligheden bunder i en hetz, der oprindelig er indledt af Københavns skoleborgmester Per Bregen-gaard.
– Der har ikke været eet gran af saglighed i forløbet, og jeg glæder mig derfor meget over, at skolen nu kan få lov at fortsætte undervisningen, siger Louise Frevert.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV