En himmelråbende forbrydelse

En undskyldning fra undervisningsminister Ulla Tørnæs for manglende omhu i forhold til Samuelskolen kan redde hendes ære og måske skåne os for en ombudsmandssag. I en pressemeddelelse fra skolen den 29. juli skriver skoleleder Agner Dalgaard og formand for Samuelskolen Knut Evensen bl.a.: „Man skal ikke underkende forældre, for ingen er mere kritiske end dem, mht. hvilken påvirkning en skole udsætter deres børn for. Derfor passer det billede, medierne har skabt om skolen, heller ingen steder: at vi skulle være en outreret fundamentalistisk skole, hvor eleverne ikke må stille spørgsmål. Intet kan være længere fra den oplevede sandhed om skolen! Vi overvejer nu sammen med vores skoleorganisation, om der er basis for en ombudsmandssag. Vi vil ikke stiltiende finde os i en så unfair behandling. Skal alle friskoler nu være lig folkeskoler? Hvor er forældrenes grundlovssikrede ret til selv at vælge undervisningstilbud? Skal et medieskabt vrangbillede afgøre en skoles fremtid? Hvorfor har forældre til 17 % af alle skolesøgende i Danmark valgt en friskole?“
Problemet med kristendomsforståelse er, at vi støtter os til vores kølige fornuft. Men i forhold til bibelske udsagn, i forhold til Sandheden gælder andre regler: tro og ikke fornuft; her har ingen ret, kun Bibelen og dermed Gud.

Knud Held-Hansen
Th. Staunings Vej 12
9210 Aalborg SØ