Investér i det!

Statsautoriseret revisor Jakob Ditlevsen fra revisionsfirmaet Deloitte udlægger søndagens tekst
– Nogle kristne organisationer er kommet i klemme, fordi de ikke opfyldte kravene til f.eks. tipsmidlerne. Er det dit indtryk – som revisor, – at danske kristne organisationer er „gode forvaltere“?
– Ja, i hvert fald de kristne organisationer, som jeg kender til. Jeg synes, de er mådeholdne, og de får meget ud af det, de har at arbejde med.
Problemet er, at mange er afhængige af at få offentlige tilskud. Da reglerne ofte er meget strikse – f.eks. når det gælder DUF – så må de bruge en masse energi på at leve op til reglerne i stedet for at kunne bruge energien på det, der er deres egentlige opgave.

– Hvis du så ser på det fra en åndelig vinkel, er vi så gode nok til at forvalte de talenter – altså penge og evner, – Gud har givet?
– Måske kan man sige, at der mangler lidt nytænkning og opfindsomhed.
– At man bare forvalter videre i stedet for at satse på noget mere visionært?
– Ja, men hvis man vil satse noget, så risikerer man jo også at tage fejl.
– Og så graver man hellere sit talent ned…?
– Ja, det er jo risikoen.

– Beskriv en dårlig forvalter.
– Det er én, der ikke udnytter det, han har fået. Hvad enten man har fået intellekt eller dygtige hænder, så gælder det om at gøre gavn.
Hvis man er kristen, så gælder det om at tænke positivt med på at udvikle kirken – med de evner og muligheder, man har fået.
Hvis man har evnerne til det, så må man se at få taget en uddannelse, så man kan komme i arbejde.
Og modsat, så skal man måske ikke bruge sin tid på at tage endnu en uddannelse, hvis man kan gøre gavn med den, man har.

– Vi advares imod at lade stå til og være ligeglade – er det et problem i dansk kirkeliv i dag?
– Ja, hvis man kigger bredt på det kirkelige landskab, så er der jo ikke forandret meget i mange år.
Vi markerer os ikke meget med værdier og normer eller med evangeliet. På den måde har vi ikke gjort det godt nok.
Når der nu er så stor søgning til det religiøse og åndelige, hvorfor vokser kirken så ikke, må vi spørge os selv.

– Jesus giver et løfte: Jeres Far har besluttet at give jer riget. Hvad betyder det?
– Det forstår jeg sådan, at hvis vi går på det, han siger, så skal vi ikke frygte for at mangle noget. Så vil han give os det.

– Hvad gør mest indtryk på dig i teksten?

– Vi opfordres til at sælge det, vi ejer og give det til dem, der trænger. Det er meget svært for os. For vi vil nødigt investere i noget, vi ikke lige kan se nytten af.
Jeg mener heller ikke, det altid er fornuftigt at give alt væk. Nogle gange kan man få mere ud af at forvalte pengene på en god måde.
Men det er vigtigt, at vi har vores skat i himlen og ikke i pengene.

– Hvorfor er det så svært at samle ind til kristent arbejde i Folkekirken?
– Det er nok fordi man ikke har tradition for at give, ligesom man har i frikirkerne. I Folkekirken betaler man sin kirkeskat – uden at tænke over, hvad den går til.
Men ting koster penge. Hvis man ønsker at tingene skal blive bedre i det kristne arbejde, så må man også investere i det. Ikke bare af tid, men også med penge.
Hvor vores skat er, der er vores hjerte. Så når vi personligt giver til noget, så føler vi også mere for det.
Interview: Henri Nissen