Kristne deler vand og tro ud i OL-byen

Det er ikke kun atleterne og andre medvirkende ved De Olympiske Lege i Athen, som i måneder og år har forberedt sig til den store begivenhed. En bunke kirker og kristne organisationer har også haft Athen 2004 som målet for deres anstrengelser i flere år. Athen er nemlig, som det efterhånden er sædvanen ved store sportsbegivenheder, blevet invaderet af kristne, som er kommet for at fortælle om deres tro på Gud til de millioner af mennesker, som i disse dage er samlede i den græske hovedstad. Og det sker bl.a. ved hjælp af musik, sportsstjerners beretninger om deres tro, drama, mimeteater og med mange andre ting vil man fortælle om den kristne tro.

En flaske med vand

Et af de kristne fremstød hedder „Flame 2004“ og er et samarbejde mellem 58 lokale kirker og en række internationale, kristne organisationer som International Bible Society, Athletes in Action, Jesus Film, Southern Baptists og AMG International (Advancing the Ministries of the Gospel). Sidstnævntes Cosmo Vision Center i Athen er hovedkvarteret for alle dem, som er med i „Flame 2004“.
Som noget specielt har „Flame 2004“ tusinder af vandflasker på lager i Athen. Flame-teamet deler flaskerne ud til folk sammen med en invitation til AMG’s boghandel, hvor man kan få et gratis olympisk Nyt Testamente eller en kopi af specialudgaven af Jesus-filmen.
Organisationen Jesus Film har til uddeling ved legene lanceret en udgave af filmen, som de kalder „Mere end Guld“ – en udgave som er produceret på 40 forskellige sprog i tilsammen 30.000 eksemplarer.

50.000 Paulus-hæfter

De græske kristne lader ikke udenlandske organisationer alene om at fortælle om troen på Jesus under den 17 dage lange, internationale sportsfest. Det græske bibelselskab vil sammen med ortodokse, katolske og evangelikale kristne uddele 50.000 eksemplarer af hæftet „Apostlen Paulus i Grækenland“.
Hæftet tager udgangspunkt i Det Ny Testamentes beretninger om Paulus’s rejser til Akaja og Makedonien, som man kan læse om i Apostlenes Gerninger i kapitlerne 16, 17, 18 og 20, og det er blevet trykt på 11 forskellige sprog.
– jeli