Nu også international linje på Powerskolen

Evangelist Powerskolen i Hillerød, der tilbyder bibel-undervisning fra 30. august, vil nu også oprette en international linje.
Det skyldes, at der blandt de tilmeldte også findes studerende fra Norge, Grønland, Holland og Kenya.
For at imødekomme disse, har man besluttet, at der allerede fra første semester skal kunne tilbydes en international linje med engelsk tolkning, oplyser skoleleder Bruno Knutzen.
I løbet af sommerferien har Evangelist kontoret i Nordsjælland fået mange henvendelser fra folk, som ønsker at vide mere om Evangelist Powerskolen. Mange har rekvireret ansøgningsskemaer, og det tegner godt for skolens første elevhold, som starter mandag den 30. august, siger Karen Hedegaard.
Powerskolen vil kombinere teori med praksis. Undervisningen bygger på de tre K’er – Kundskab, Karakter og Kraft.