Allerød:
Ny præst starter med kursus

Pastor Peringe Pihlström er indsat som konsulent og pastor i fællesskabet Sløjfen i Allerød.

– Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen byder pastor Peringe Pihlström velkommen til Sløjfen ved en „I Mesterens Lys“ tjeneste..

Det er „et fællesskab af åndeligt åbne“, der søger at finde en dybere relation til Jesus som Mester og Herre – og til hinanden. Sløjfen er knyttet til Dansk Oase, som er en fornyelsesbevægelse inden for Folkekirken.
Pastor Peringe Pihlström blev spurgt om sine visioner.
– Mange mennesker bærer inde i sig på en drøm om at tilhøre et fællesskab af ægte og kærlige mennesker, som støtter hinanden i hverdagen, græder med dem, som græder og glæder sig med dem, som er glade.
Når der sker større eller mindre katastrofer i vort liv, har vi brug for at føle, at vi ikke står alene, men at livet har givet os en rigdom i et støttende fællesskab, siger han.
– Er et sådant fællesskab muligt?
– Vort fællesskab i Sløjfen vil være af en karakter, hvor den enkelte vil kunne mærke støtten fra de andre, som midt i deres egen dagligdag har tid og kræfter til hinanden.
Vi tror, at et sandt åndeligt fællesskab begynder i en tjenende og i en givende holdning til hinanden.
– Hvad vil I konkret gøre?
– I efteråret 2004 tilbyder vi til 4 lørdage med en opmuntrende undervisning, som tager sit udgangspunkt i, at vi skal tjene hinanden med hjerte, hjerne og hånd, d.v.s. med hengivenhed, visdom og handlekraft, første gang er lørdag den 28. august.
Disse lørdage kan være en god lejlighed for interesserede til at lære fællesskabet at kende. Kurset holdes de fleste dage på biblioteket i Allerød, hvor vi også mødes de andre lørdage.
Man kan træffe Peringe Pihlström ved et møde i Sløjfen søndag den 22. august kl. 14, hvor han vil fortælle mere om sine visioner og om kurset. Sløjfen har netop haft møder med bøn om helbredelse ved Orla Lindskov Christensen, der var godt besøgt.
ELB/Henri.