Vi skal værne om friskoletanken

Sagen om Samuelskolen har fået sindene i kog denne sommer. Først blev skolen frataget sit statstilskud, og siden fik skolen tilskuddet tilbage igen, fordi Rødovre Kommunes tilsyn med skolen hvilede på et helt forkert grundlag. Det var nemlig folkeskoleloven og ikke friskoleloven, skolen blev vurderet ud fra.
Jeg ønsker ikke at forsvare Samuelskolen for enhver pris, men friskoletanken er for mig en vigtig del af et demokratisk samfund. Derfor må forældre også have mulighed for ud fra ideologiske, religiøse eller andre overvejelser at vælge, hvilken skole deres børn skal gå i. Det må naturligvis indebære, at den undervisning, der tilbydes i friskolerne, ikke skal være identisk med folkeskolens undervisning. Men undervisningen skal kunne stå mål med de krav, der almindeligvis stilles til folkeskolen. Det betyder, at eleverne i centrale fag skal opnå et fagligt niveau, der svarer til niveauet i folkeskolen.
Jeg har tillid til, at forældrene selv er i stand til at vælge den skole, de mener, deres børn skal gå på. Jeg har generelt også tillid til, at lærere og ledelse på friskolerne giver børnene den bedste undervisning og lever op til lovgivningen. Det siger derfor også sig selv, at hvis en skole ikke lever op til lovgivningen, må den sættes under et skærpet tilsyn, og hvis skolen fortsat ikke lever op til lovgivningen, må den miste sit tilskud og lukke.
Det er vigtigt for mig, at der ikke hersker vilkårlighed, når en skole sættes under skærpet tilsyn, og mister en skole sit tilskud, er det vigtigt, at hele processen foregår på en ordentlig måde, der opfylder fundamentale retssikkerhedsmæssige principper. Sagen om Samuelskolen har skabt en del usikkerhed, som burde have været undgået. Objektive begrundelser – og ikke politiske overvejelser – må være et mindstekrav, når fremtiden for friskoler, der er sat under tilsyn, skal afgøres. Jeg vil derfor bede undervisningsministeren om at uddybe proceduren ved lukning af friskoler, samt redegøre for de berørte friskolers retssikkerhed.
Bodil Kornbek
uddannelsespolitisk ordfører for Kristendemokraterne