At bedømme ånderne

Med undren jeg læste Jesper Oehlenschlägers kronik “Respekt for Islam og Koranen, tak!”
Jeg vil give JO ret i, at man selvfølgelig ikke kan forstå en anden religion eller en anden kultur fuldt ud, så længe man ikke selv er en del af den. Det er klart nok. Men jeg er meget uenig i det som bliver konsekvensen af JO´s argumentation: At man som kristen (d.v.s. ikke-muslim) ikke har ret til at udtale sig om Koranen eller islam.
Det kan ikke være rigtigt, at man skal kunne læse Koranen på grundsproget (arabisk) samt være muslim før man har ret til at have en holdning til den muslimske tro og fremkomme med sin mening på en saglig måde!
Det forholder sig nærmest stik modsat: Som kristne har vi faktisk en forpligtelse til at vurdere andre religioner kritisk – “at bedømme ånderne”. Gud har selv pålagt os at gøre det! Han har oven i købet givet os en særlig udrustning til opgaven – nemlig Helligånden!
Bibelen omtaler direkte nådegaven til at “bedømme ånder” (1. Kor. 12,10). En af de stærkeste opfordringer til at bedømme ånderne finder vi i 1. Johs. 4,1-3.
Hertil kommer, at der er ganske mange kristne, som faktisk ikke engang kan læse vores egen Bibel på grundsproget! Betyder det så, at de skal afholde sig fra at udlægge eller fortolke Bibelen? Jeg har selv lært både græsk og hebraisk. Det hebraiske blev jeg dog aldrig nogen ørn til, og det står efterhånden ret svagt i min erindring. Må jeg så ikke have en mening om, hvordan forskellige vers i GT skal udlægges? JO finder det endvidere utilstedeligt, at SLM kalder Muhammed en “landevejsrøver og en gemen morder”. Jeg vil give JO ret i, at det måske ikke er så smart at bruge den slags formuleringer, hvis man er ude for at indlede en positiv dialog med muslimer. Omvendt er det dog en historisk kendsgerning, at Muhammed brugte en væsentlig del af sit liv på at svinge krumsablen mod sine modstandere – bl.a. indbyggerne i Mekka, som ikke ville anerkende hans lære. Han brugte rent faktisk krigen som et middel til at befæste sin egen magtposition.
Når SLM henviser til, at muslimer kan legitimere vold mod civile ud fra Koranen, så affejer JO det med ordene: “Dette er simpelthen forkert”. Men i de aviser jeg læser, der forekommer der altså terrorister, som begrunder deres handlinger med henvisning til islam og Koranen.
(Forkortet, red.)
Thomas Fischer-Nielsen
Fridtjof Nansensvej 11
7100 Vejle