Danmission kæmper for religionsfrihed

Temaet på Danmissions repræsentantskabsmøde lørdag-søndag i Frederiksborghallen i Hillerød er religionsfrihed.

– Vi er afhængig af religionsfrihed i andre lande, så må det også gælde i Danmark, siger Torben Holm

Grunden er, at Folketinget 2. juni vedtog den såkaldte „Imamlov“ der rammer de muslimske præster. Og det er Danmission imod, selv om det selv er et kristent missionsselskab. Danmission har været med til at protestere mod Imamloven via Dansk Missionsråds brev til Integrationsministeriet af 12. februar 2004.
– Vi samarbejder med kristne mindretalskirker i en halv snes lande rundt om i verden. Det betyder, at spørgsmålene om religionsfriheden altid er nærværende i Danmission, siger kommunikationschef Torben holm.
– Det er derfor nødvendigt, at Danmission arbejder for, at religiøse mindretal kan have samme gode vilkår for fri religionsudøvelse, som vi ønsker skal gælde i de lande, hvor vi samarbejder med lokale mindretalskirker.
Repræsentantskabsmødet skal også drøfte Danmissions handlingsplan for 2005 og det forløbne års arbejde.
Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten kl. 12.30 i Hillerød Slotskirke, hvor Reuben Mark, som er dalit (kasteløs) og præst i Hyderabat, Indien og ph.d. studerende i Danmark prædiker.
Ligeledes indbyder Danmission alle til festaften lørdag. Udover festtaler er der et musikprogram ved Peter og Betty Arendt med musikere fra Tanzania og Madagaskar.
Det koster dog 50 kr. at deltage i festaftenen.
Henri.