Den døende folkekirke?

Har du internet og går ind på adressen: christianitytoday.com/ct/2003/122/31.0.html, hvad jeg vil anbefale dig at gøre, vil du finde en artikel under overskriften Danish Pastor Suspended After Denying God, Eternal Life, and Resurrection (Dansk pastor suspenderet efter afsværgning af Gud, det evige liv og genopstandelsen).
Artiklen slutter med:“… the country needs prayer“ (landet behøver bøn).
Det kan i høj grad undre, at folkekirkelige foreninger ud fra Kristeligt Dagblad m.fl. har interesseret sig en del mere for en enkelt frikirkemands arbejde end for den syge folkekirke, for bl.a. folkekirkens dåbshandling er i kraftig modstrid med Grosbølls udtalelser m.v. I ovennævnte artikel gøres der bl.a. opmærksom på, at antallet af evangelisk kristne i Danmark falder med 6 procent om året. Mon ikke det er på tide at gøre noget konkret ved udsagnet „… the country needs prayer“?

Alfred Jensen
Store Torvegade 46
3700 Rønne