Red en skov

Det er nu blevet muligt at få tilbudsaviser digitalt, og på den måde kan man uden ressourcekrævende papirtryksager orientere sig om de mange tilbud. Det er en mulighed, der kan formindske papirspildet betragteligt.

I 2002 modtog hver dansk husstand i gennemsnit 40 kg tilbudsaviser. På landsplan var der tale om 98.000 ton papiraffald. Det er altså rigtigt mange træer, der er tale om.

Nogle har valgt at sige nej til reklametryksagerne af miljøhensyn ved at tilmelde sig ordningen „reklamer nej tak“, men det er der kun 12 pct., der har gjort. Jeg ved, at mange har haft lyst til at tilmelde sig ordningen, men har på den anden side også lyst til at modtage de mange tilbud, som kan spare penge på husholdningsbudgettet. Derfor er der virkelig tale om et dilemma, hvor miljøhensynet og idealismen kommer op imod privatøkonomien – og så er det nok tit, at privatøkonomien vinder, og skoven taber.
Men sådan behøver det ikke at være. Gratisavisen „Urban“ gjorde for nylig opmærksom på, at man nu kan se tilbudsaviserne på skærmen ved at tilmelde sig www.minreklame.dk, hvor 35 specialkæder over hele landet nu har deres tilbudsaviser liggende. Det er gratis for såvel forbrugeren som udbyderen at tilmelde sig denne service, og man kan selv vælge, hvilke tilbudsaviser man ønsker at se, så man får en reel mulighed for at spare miljøet for trykning og bortskaffelse af reklameaviser, uden at man går glip af tilbudene. Jeg tilmeldte mig med det samme, da jeg blev opmærksom på denne mulighed.

Med baggrund i den kristne forvalterskabstanke har det for mig altid været vigtigt at forvalte miljøet på en sådan måde, at der også bliver noget for de kommende generationer at forvalte. Den opgave er ikke bare politisk, men derimod en opgave for den enkelte, for dig og mig. Derfor er det ikke uvæsentligt, at vi f. eks. slukker lyset efter os, bruger energisparepærer, sorterer affald til genbrug, minimerer affaldet mest muligt, og det sidste har vi nu fået en forøget chance for ved at sige „reklamer nej tak“ og benytte os af de digitale tilbudsaviser.

Bjarne Nederby Jessen