Det er skørt!

Jeg besøgte forleden en luthersk kirke i et andet land. Jeg omtalte det kommende bispemøde i oktober, hvor der bl.a. skal drøftes et ritual for vielse af homofile par. Man nægtede næsten at tro, at der er biskopper i en evangelisk luthersk kirke, som kan gå ind for det.
Hvordan kan den danske folkekirke velsigne noget, som er imod Guds Ord. „Det er da skørt“ blev der sagt. „Hvad så når du skal undervise børn. Skal du så sige og måske illustrere på flonellograf: Ja, kære børn: I kirken er der tre forskellige samlivsformer, som alle er under kirkens velsignelse: Den ene er ægteskabet mellem én mand og én kvinde. Den anden er mellem én mand og én mand. Den tredje er mellem én kvinde og én kvinde. I kan selv vælge kære børn hvad for en, I ønsker. De er alle under Guds velsignelse.“ „Kan du ikke se, at dette er fuldstændig tåbeligt“ blev der sagt. Jo, det måtte jeg indrømme, at jeg godt kunne. Jeg håber, at der også er en biskop, som kan se det og vil erkende, at det som skete i 1997 var en fejl og starten på en glidebane. Endnu mere alvorligt vil det være, hvis en biskop går ind for et ritual for vielse af homofile par. Med hvilken autoritet kan han gøre dette? En biskops autoritet er alene i Bibelen og kirkens bekendelsesskifter. For at skære det ud i pap.
(Forkortet, red.)

Bjarne Gertz Olsen,
landsbørnesekretær i
Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler