Garden tørlagt

Som militærnægter er min interesse for og følgeligt viden om de forskellige afdelinger af militæret minimal. Jeg har dog forstået, at gardens opgave er at bevogte de kongelige personer og residenser. Samme garde er nu ifølge pressen blevet underlagt et totalt alkoholforbud. Havde de personer og lokaliteter, garden skal bevogte, været det samme, havde kongehuset næppe for nylig været i verdenspressens brændpunkt.

Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå