Kærlighed

Frelserens liv afspejler hans rene kærlighed til hele menneskeheden. Han gav endog sit liv for os. Det er den rene kærlighed, som vor Frelser Jesus Kristus ejer. Han har befalet os at elske hinanden, sådan som han har elsket os! (se Joh. 15: 9-17).

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive