Slip de frivillige kræfter løs

Danskernes godgørenhed skal ikke i statskassen, men skal bruges til det, de er givet til: At skabe et bedre og mere menneskeligt samfund. Derfor går Kristendemokraterne i dag på gaden landet over for at markere vigtigheden af det frivillige arbejde. Vi ønsker i fremtiden at styrke det frivillige arbejde. Helt konkret arbejder vi i folketingsgruppen på et forslag om at gøre frivillige organisationer momsfri. Og vi har lige fået gennemført, at man i stedet for som hidtil 5.500 kr. nu kan give 6.500 kr. som gave til en frivillig forening og trække dem fra i skat. Ellers er den største hindring for Frivillig Danmark, at en del mennesker bliver straffet for at udføre frivilligt arbejde. Efterlønnere og dagpengemodtagere bliver trukket i deres overførselsindkomst, hvis de tager mere end fire timers frivilligt arbejde.
Det virker helt bagvendt, at folk, der har arbejde, er velkommen til at bruge deres fritid på frivilligt arbejde, mens de ikke må, hvis de mister deres arbejde og faktisk får bedre tid til det. Heldigvis har socialministeren nu lovet, at der er en løsning på vej med et nyt regelsæt. Vi skal påskønne, at der findes mennesker, der har lysten, engagementet, overskuddet og ikke mindst viljen til at gøre en frivillig indsats – og på den måde være noget for andre mennesker. De fortjener et stort og velment skulderklap.
Slip de frivillige kræfter løs.

Af MF Tove Videbæk (KD)
formand for
Folketingets Socialudvalg