Koranen forbander Kristus

”Allah forbande den, som siger: Kristus er Guds søn” Denne forbandelse over alle troende kristne er Muhammeds egne ord fra Koranen Sura 9.30. Islam og Satanismen har det til fælles, at det er de to eneste religioner, som sender en forbandelse over alle, som bekender Jesus som Kristus. Videre siger Koranen i Sura 5.72: ”Vantro er de, som siger: Gud er Kristus, Marias søn, Helvede vil opsluge dem”.
Når indvandrerpræst Jesper Oehlenschläger i Udfordringen skriver, at vi bør have respekt for Koranen, og når han angriber enhver, som udtaler sig kritisk om Koranen og Muhammed, ja, at vi som kristne end ikke må udtale os om Koranen, så er det islamismens mest yderliggående doktrin, han forfægter. Denne doktrin siger, at ikke-muslimer, heriblandt kristne, ikke må bedømme, eller udtale sig om Koranen, hvis de ikke først er konverteret til islam og har lært arabisk.
Netop de to krav stiller Jesper Oehlenschläger og efterplaprer dermed de mest yderliggående imamer. Dermed forkaster han hele den europæiske islamforskning med et pennestrøg, for ingen af disse forskere var muslimer. Oehlenschläger regner sig altså selv blandt ekstremisterne i islam, for det er den lære, han giver fra sig.

Rolf Slot-Henriksen
sognepræst
Mølgårdsvej 38
7120 Vejle Ø