Shakespeare genfortalt

Teologen Andreas Davidsen trækker nogle kristne pointer frem i sin gennemgang af fem af Shakespeares skuespil De fortabte fædre har Andreas Davidsen sat som overskrift for sin gennemgang og genfortælling af Kong Lear – fortabte, fordi Lear og hertugen af Gloster – en anden af hovedpersonerne – har ødelagt forholdet til deres børn.
Dermed er anslået et tema om dårlige forældre – forældre, der må gøre op og forsone sig med deres børn. Kong Lear er en tragedie om „dårlige“ forældre, men – understreger Davidsen afslutningsvist – det er „også beretningen om, hvordan forældre og børn kan finde hinanden igen, og kærlighed, menneskelighed og inderlig samhørighed sejre, trods alt, også ansigt til ansigt med døden.“
I sin læsning af Shakespeare har Davidsen lænet sig meget op ad en anden teologs læsning, nemlig Johannes Sløks. Sløk oversatte og skrev kommentarer til 13 af Shakespeares skuespil, og kommentarerne udmærker sig ved, at Sløk jævnligt brugte en kristen referenceramme, fordi han mente, det gav en frugtbar synsvinkel på stykkerne.
De øvrige dramaer, som Davidsen genfortæller og tolker i bogen, er Macbeth, Hamlet, Lige for lige og Vintereventyret.
Det giver en anderledes oplevelse at få stykkerne serveret på denne lettere fordøjelige måde, så uanset om forhånds-interessen er stor eller lille, er læsningen „givtig“.
NJV

Andreas Davidsen:
De fortabte fædre
– og andre genfortællinger af Shakespeare
172 sider • 198 kr. • Aros