Fem nye volontører til Israel


Bevægelsen Ordet og Israel har ansat fem nye volontører til opgaver i Israel i efteråret 2004
Det drejer sig om Lykke Bech Andersen, Viborg, Therese Nilsson, Sverige, Jacob Frost, Århus, Ole Bisgaard Jensen, Skive og Hans Christian Flugt Hansen fra Grindsted.
Alle sendes ud til sociale og diakonale opgaver i Jerusalem. Desuden skal de hjælpe til i en messiansk menighed.
– ole