Flere slags vranglære?

I Udf. d. 16. september er der en udtalelse fra Indre Mission vedr. diskusionen om vielse af homoseksuelle i Folkekirken.
Men I.M. har jo selv indtil videre valgt at være en del af en kirke, hvor det af demokratisk vej kunne indføres, nemlig fordi kirken er bygget på demokrati, og ikke teokrati (gudsstyret) som Bibelen anviser.
Det, der slog mig i udtalelsen, var afsnittet hvor der står (jeg citerer): Kirkens ritualer har væsentlig betydning for dens identitet som kristen kirke, og at Den Danske Folkekirkes ritualer er alle begrundet i klare og direkte udsagn fra Bibelen.
Så vidt jeg ved er ritualet ved barnedåben, at Gud nu har genfødt dette barn, og givet det Helligånden. Dette skal man vist have specielle (lutherske) briller på for at kunne se klarheden i, og det er ikke en lille ubetydelig forveksling, kun Gud ved hvor mange mennesker der er gået fortabt på grund af denne vranglære og forkyndelse.
Jeg har svært ved at se propotionen i tingene, når I.M. mener at det skulle være problemstillingen omkring de homoseksuelle der skulle få bægeret til at flyde over. Jeg mener at vranglæren omkring genfødelsen i barnedåben er en meget alvorlig fejltagelse, som jeg gerne så at I.M. også tog et opgør med.
Arne Kristiansen
Pastor
Kristent Center, Holstebro.