Frikirker parat med ny fælles pressetjeneste

De såkaldte „Frikirkenet“, som er et samarbejde mellem en lang række danske frikirker og frimenigheder, er klar med en ny pressetjeneste, og ved årsskiftet kommer et nyt blad på gaden.Den nye pressetjeneste får til opgave at sætte Jesus på dagsordenen i de danske medier. Det skal ske ved at lade en gruppe kristne samfundsdebattører blande sig i den aktuelle debat. Udover at profilere Jesus er målet også at gøre frikirkernes stemme klarere og tydeligere i den offentlige debat.
Det nye blad, der første gang udkommer den 1. januar 2005, kommer til at afløse Apostolsk Kirkes blad EB og Pinsekirkernes blad KE. Bladet skal i første omgang udkomme én gang om måneden. Frikirkenet har til formålet samlet en redaktion på 10 skribenter, hvoraf de fleste er frivillige og ulønnede.
– ole