Danmission:
Imamlov skader os selv

Loven mod imamer kan også forhindre udenlandske kristne
i at forkynde i DanmarkReligionsfriheden i Danmark var til temadrøftelse på Danmissions repræsentantskabsmøde i weekenden i Hillerød.

– Vi vil arbejde for, at danske politikere får forståelse og respekt for religion, tro og trossamfund, sagde formanden for Danmission Lars Mandrup (th) her i snak med organisationens generalsekretær Mogens B. Kjær.

Over 300 deltagere havde fundet vejen til det årlige møde i Danmarks største missionsselskab.
Regeringens stramninger af udlændingepolitikken begrænser religionsfriheden og udbredelsen af evangeliet her i landet, lød det skarpt på Danmissions repræsentantskabsmøde.
– Vi har i Danmission allerede haft dårlige erfaringer med imamloven eller missionærparagraffen, som det jo er, fordi den også rammer udenlandske forkynderes og missionærers adgang til Danmark. Det er et stort problem nu at få venner og gæster ind i Danmark, sagde universitetslektor og bestyrelsesmedlem Hans Raun Iversen.
Danmission havde således inviteret ti udenlandske præster, kirkeledere og „Church and Culture“ – studerende til at deltage i et studieophold på Teologisk Fakultet i København. Det begyndte midt i august. Fire af de inviterede har foreløbig ikke fået indrejsetilladelse af Udlændingestyrelsen.
Den såkaldte imamlov blev vedtaget før sommerferien af regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Loven giver myndighederne mulighed for at begrænse udenlandske forkynderes og missionærers adgang til opholdstilladelse i Danmark, så antallet af muslimske imamer og andre forkyndere fra fremmede religioner holdes nede i Danmark.
Formanden for missionsselskabet Lars Mandrup indledte sin beretning med følgende forklaring:
– Nogle mennesker vil finde det besynderligt, at en organisation, som har til formål at forkynde Kristus og at tjene mennesker med evangeliet også går i brechen for, at andre mennesker skal have frihed til at udøve deres religion.
Tro kan kun leve i frihed. Vi ønsker alene at sætte fokus på friheden til at praktisere sin tro og religion af hvad art, det end måtte være.

Frihed for alle

– Vi oplever betydelige begrænsninger i religionsfriheden mange steder i verden, men også i Danmark er der klare indskrænkninger.
De rejste problemstillinger er væsentlige, og som missionsorganisation har vi en forpligtelse til at gå ind i debatten, hvor friheden til at tænke, tro og tale og retten til at udøve sin religion begrænses.
– Vi vil arbejde for at danske politikere får forståelse og respekt for religion, tro og trossamfund, så religionen accepteres som en legitim og aktiv del af Danmark.
– Det er yderst svært og langsommeligt at få visum i Danmark for slet ikke at tale om arbejdstilladelse i Danmark, sagde Lars Mandrup.

Fortsat drøftelse
til næste år

Bortfaldet af den såkaldte portostøtte fik også et skud for boven på organisationens årsmøde. Udgivelserne af Danmissions årlige antal af bladene Danmission og Netværk er reduceret, som direkte følge af loven.
Debatten om religionsfrihed i Danmark skal fortsætte i bestyrelsen, i stiftsbestyrelserne og i alle Danmissions sammenhænge. Den vil blive taget op i beretningen ved næste års repræsentantskabsmøde og vil blive drøftet under bestyrelsens beretning.
Danmission kom ud af 2003 med et overskud på knap en halv millioner kroner.