En rejse blandt et glemt folk

Forfatteren og samfundsdebattøren Carsten Jensen har sammen med fotografen Elmer Lahne besøgt burmas jungle og flygtningelejre i Nordthailand for at møde og skildre livet for karenerne, „det glemte folk“. Det er en stærk beskrivelse, mættet af dybt menneskelige indtryk, om et folk, der gennem de sidste 50 år har ført deres kamp for frihed og retten til at leve som jævnbyrdige i et større fællesskab.
Undervejs møder de mennesker, der hele deres liv kun har kendt til et liv på flugt, et liv i kamp, et liv som guerilla-soldater, men også et folk, hvor mange er dybt religiøse. Flertallet er buddhister, nogle er kristne – og mange af dem har mødt evangeliet gennem missionærer i området og er i dag kristne og partisankrigere, et paradoks, men det er den barske virkelighed for dem. I kristentroen fandt de selvbevidsthed og identitet.

Partisankriger til andagt i junglen

Midt i junglen kan man møde partisanere, der efter aftensmadens samles til andagt og bibellæsning. De sætter sig på hug med et stearinlys imellem sig. Ner Da læste fra Salme 27 „Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg frygte? Om en hær end lejrer sig omkring mig, er mit hjerte uden frygt; om krig bryder løs mod mig, dog er jeg tryg.“ Midt i junglen omgivet af fjender, finder man tryghed i Guds ord og i fællesskabet med ham.
I troen på Gud finder de tryghed, i bønnen finder de ro. „Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst.“

Kæmpede mod undertrykkelse

Ner Da havde i USA taget en bachelor-grad med grundkurser i matematik, videnskab og datalogi. Trods muligheden for at blive i USA vendte han tilbage for at kæmpe for og med sit folk mod undertrykkelse og ufrihed.

Kristen og partisankriger

Undervejs undrer Carsten Jensen sig over det paradoks, at man både kan være kristen og partisankriger. Hvordan tale om kristen næstekærlighed og samtidig slå ihjel? Hertil siger Ner Da: Vi dræber ikke af had, men for at forsvare vore familier. Jeg hader ikke burmeserne, men jeg hader diktaturet og en dag, når der er fred, vil vi mødes og leve sammen.
Carsten Jensen møder også David Eubank, i bogen kaldet Jim, som vi fortalte om i sidste nummer af Udfordringen. Han var amerikansk soldat, kaptajn, men valgte en tjeneste i Nordthailands flygtningelejre og blandt karenerne i Burmas jungle. Guds kærlighed tvinger ham. Han har skabt organisationen Free Burma Rangers og med dem bringer han nødhjælp og evangliet ind i junglen til nødstedte mennesker. De bærer T-shirts med teksten: Elsk hinanden. Foren og arbejd for frihed, retfærdighed og fred. Tilgiv og had ikke hinanden. Bed i tro, vær modige i handling, giv aldrig op. Et motto for en vigtig tjeneste. David Eubank bærer ikke selv våben, men hvis de skulle blive fanget i en landsby, vil han nok ikke tøve med at hjælpe de andre i forsvaret af deres lille samfund. Dette sidste fremgår dog ikke af Carsten Jensens bog, men jeg ved det fra mit kendskab til David Eubanks arbejde.

Kamp for frihed

Hans arbejde finansieres af kirker rundt omkring i verden, først og fremmest USA, men også Det Danske Missionsforbund er involveret i støtten til dette arbejde.
Carsten Jensen slutter bogen af med at fortælle, at karenerne åbner sig mod verden, de ønsker forsoning, at genvinde det tabte og søge det forsvundne. De inviterer til samarbejde omkring deres kamp for frihed og retfærdighed og „denne gang kan vi ikke overhøre deres invitation“, siger Carsten Jensen.
Det er en meget stærk bog. Man bliver inviteret ind i menneskers liv og lidelse, men også i deres kamp og håb. Bogen er illustreret med meget flotte fotografier af naturen og menneskene i Burmas jungle. Billederne i sig selv er bogens pris værd og i tilgift får man så den spændende og udfordrende historie om et folks forfølgelse og lidelse.

Carsten Jensen
Det glemte folk – En rejse i Burmas grænseland.
Fotografier af Elmer Laahne
192 sider, Aschehoug Forlag, kr. 399,-

Danske Ingolf Bjørsted mødte i 2003 Dr. Simon der er Karéner – læs mere