Et liv i lydighed

Burmesiske Dr. Simon forlod Burma sammen med sin familie, for at oprette en flygtningelejr i Thailand. Danske Ingolf Bjørsted mødte i 2003 Dr. Simon i Thailand Dr. Simon havde en god stilling som underviser på universitetet, god familie og god økonomi.
Havde en tryg tilværelse, men måtte ikke kritisere styret eller fortælle om den undertrykkelse, der foregår i hans land.
Han levede i Rangoon, Burmas hovedstad, hvor en af verdens mest brutale diktaturregeringer i mange år har udøvet terror og vold mod landets egne indbyggere. Specielt karén-folket bliver forfulgt. Landsby efter landsby bliver angrebet og udslettet. De folk, som ikke når at flygte, bliver dræbt eller brugt til slavearbejde. Dr. Simon er Karéner.

Lyttede til Gud

For nogle år siden mindede Gud dr. Simon om, at han ikke blot kunne være passiv. For ikke at styret skulle opdage, hvad han var i færd med, sendte han sin familie ad forskellige veje ud af landet. Officielt var det på ferie, men de forlod Burma, og alt hvad de ejede der.
Familien samledes i Thailand, og medvirkede i 1990 til at oprette flygtningelejren Mae La, der ligger få km. fra den burmesiske grænse. Lejren rummer i dag 40.000 flygtninge. Der er oprettet bibelskole med 267 studerende, 4 gymnasier, 4 børnehjem med 180 børn, hvis forældre enten er dræbt af juntaens soldater, eller lever som flygtninge inde i Burma. Nogle har set deres forældre blive skudt andre har båret deres små søskende gennem junglen.
Det gjorde et stort indtryk på mig, at møde dr. Simon under et besøg i Thailand i oktober 2003. Denne mand spredte på sin stille og ydmyge måde en fred og tryghed omkring sig blandt de mange børn, unge og ældre, som hver for sig har en tragisk historie.
Midt i den ulykkelige situation var der en himmelsk fred. En fred som bl.a. skyldes, at en mand og hans familie lyttede til Guds stemme, og handlede efter, hvad Gud sagde til dem.

Af Ingolf Bjørsted, Missionsforbundets Thailandudvalg