Hold fingrene væk!

Danske politikere skal ikke blande sig i Færøernes abortlovgivning.Da Danmark fik loven om fri adgang til fosterdrab (abort), kom loven også til at gælde for Grønland, og aborttallene i Grønland er skræmmende høje, men Færøerne ønskede ikke loven indført hos dem. Det respekterede Danmark helt naturligt. Alt andet ville også have været urimeligt. Der var i øvrigt ingen danske politikere, der råbte op dengang.

Det er der nu. Privatklinikker har tilbudt færøske abortsøgende ”behandling” på klinikker i Danmark, og det har fået først Kvindeligt Selskab og dernæst nogle danske politikere på banen. De har naturligvis lov til at have deres holdninger, men Færøerne skal selv have lov til at bestemme.

Kvindeligt Selskab har været med til at rejse debatten, og det er der ikke noget forkert i, men det har fået først SF’eren Kamal Qureshi og dernæst tidligere socialminister, nu familieminister, Henriette Kjær til at blande sig og give udtryk for, at det er urimeligt, at færøske kvinder ikke har fri adgang til abort. Det har de naturligvis deres ret til at mene, men de bør ikke blande sig i færingernes helt klare ret til selv at bestemme.

Færøerne har fået hjemmestyre og har fuld råderet over indre anliggender. Derfor skal hverken den danske stat eller danske politikere blande sig i færingernes ret til fortsat at sige NEJ til abort.

Tværtimod fortjener færingerne ros for at stå fast på, at abort kun kan udføres lovligt i ganske særlige tilfælde. Det kunne vi godt lære af i Danmark.