Hvordan kan vi kende Gud?

Vi kan kende og forstå Gud, hvis vi vil gøre følgende: Tro på Gud. Tro på at han eksisterer og at han elsker os. Studere Biblen (se 2. Tim. 3:14:17). Bede til Gud (se Jakob 1:5). Efterleve alle Guds befalinger, så godt vi kan (se Joh. 14:21-23). Når vi gør alt dette, vil vi komme til at kende Gud, og vi vil til sidst opnå evigt liv:

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive