KD: Kirken skal have sin egen forfatning

MIDDELFART – Under temaet „Tid til børn“ holdt Kristendemokraterne (KD) i weekenden deres landsmøde i Lillebæltshallen i Middelfart.

KD levede op til deres eget tema og gav tid til børn ved weekendens landsmøde i Middelfart

Udover hovedtemaet var flere andre velkendte temaer i spil på landsmødet: Børn, familieliv, ulandsbistand og abort.
Det blev så blandet op med lidt miljø, uddannelse, strukturreform, skat og integration. Især det gode børneliv fyldte meget på talernes papir, og landsmødets temaresolution havde da også overskriften „Danmark – verdens bedste sted at være barn“. Resolutionen fokuserede blandt andet på børns ret til at være børn med mulighed for at udfolde og udvikle sig på egne betingelser og på, at alle børn skal have lige muligheder – også tredjeverdensbørn, handicappede børn og socialt udsatte børn.
Andre resolutioner handlede om, at integrationen skal styrkes, at regeringens skattelettelser fører til velfærdsforringelser, og endelig, at politikerne skal ud af Folkekirken.

Ønsker kirkeforfatning

Sidstnævnte resolution indeholder et afsnit om, at Folkekirken skal have sin egen forfatning, som der også er lagt op til i Grundlovens § 66.
Derved vil KD sikre, at Folkekirken får ret til suverænt at bestemme over sine indre anliggender, så man ikke er afhængig af det til enhver tid siddende politiske flertal.
Partiet mener ikke, at en sådan kirkeforfatning vil ændre på folkekirkens grundlovssikrede status.
En del af baggrunden for resolutionen skal man finde i den verserende debat om vielse af homoseksuelle i Folkekirken. KD mener, at debatten endnu en gang har påvist et behov for en mere klar kompetencefordeling mellem kirke og stat. Partiet refererer endvidere til „adskillige sager de senere år, hvor der fra politisk side af er grebet ind i folkekirkens indre anliggender“ uden, at de konkrete sager dog defineres nærmere.
Landsmødedeltagerne lagde i deres resolution vægt på, at det er „afgørende“, at retningslinjerne for en kommende kirkeforfatning skal lægges af Folkekirken selv ved at inddrage forskellige grupperinger samt landets menighedsråd, præster og biskopper.
– jeli