Vi er frelst til gode gerninger

Søndagens tekst udlægges i denne uge af evangelist og forfatter Torben Søndergaard fra Herning
Du har fortalt, at Gud har talt stærkt til dig personligt, igennem lignelsen om figentræet. Hvad er figentræet et billede på?
– Figentræet er et billede på dig og mig som kristne. Gud har plantet os her på jorden for, at vi hver især skal bære frugt for ham.

Hvad er figentræets frugt i vore liv?
– Frugterne, der tales om her, er ikke bare åndens frugter, som nogle tror, selv om de helt sikkert skal være i vores liv, da de er et tegn på vores omvendelse. (Matt, 3,8) Men som det også fremgår ud fra lignelsen om „Det sande vintræ“ i Johannesevangeliet 15, 16 så kommer frugterne af, at vi går ud i verden og gør folk til Jesu disciple. „Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt.“ Det befaler Jesus også i missionsbefalingen.
– Vi er som kristne sat på jorden for at forlige mennesker med Gud. (2. kor, 5,19) Altså for at GÅ UD og bære frugt. Så frugten er menneskers frelse.

Gartneren beder om endnu et år til at grave omkring figentræet og give det gødning. Er det et billede på Guds nåde?
– Ja, det er Guds nåde. Men for at se det som Guds nåde, må man først forstå, at vi alle er skabt til at bære frugt. Mange kristne stopper deres liv ved Ef, 2,8-9, hvor der står: „For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.“
– Det er helt rigtigt, at vi ikke er blevet frelst af gerninger, men sandheden er, at vi er frelst til gerninger. Dette fremgår tydeligt af næste vers: „For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.“
– Vandrer vi ikke i de gerninger Gud har for os, går det galt. Men ved Guds nåde giver han måske et år til. Det er jeg selv ham dybt taknemmelig for.

Hvilke konsekvenser kan det få for et menneske, hvis figentræet hugges om, set i evighedens perspektiv?
– Det fremgår ikke tydeligt ud fra denne lignelse, hvilke konsekvenser det får. Men i andre lignelser fremgår det, at konsekvensen er fortabelse. Det kan vi blandt andet læse i lignelsen om vintræet: „Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt.“ (Joh, 15,6-7) Det gælder rigtignok dem, der ikke bliver i ham, men i det forrige vers står der, at hvis vi bliver i ham, vil vi også bære frugt. Hvis vi læser det hele ud fra sammenhængen, står der altså: „Den, der ikke bærer frugt, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt.“
– Når man først forstår dette, bliver man seriøs med sit liv. Man kobler sig på Jesus, og derved begynder man at bære frugt.

Hvad kan vi gøre lige nu for at bære mere frugt i vores hverdag og vinde mennesker for Jesus?
– Vi skal koble os på Jesus. Da jeg for fem år siden forstod dette, havde jeg ikke set et eneste menneske blive frelst igennem mig. Da jeg pludselig forstod denne lignelse om figentræet, blev jeg desperat og sagde: „Gud, jeg giver dig et år, hvis jeg ikke bærer frugt til den tid, så hug mig om!“ Jeg begyndte at faste og søge Gud som aldrig før. Da det år var omme, havde jeg ledt otte mennesker til Gud. De lever stadig med Ham i dag. På det tidspunkt holdt jeg ikke møder, som jeg gør i dag, så det var alt sammen noget, der skete i min hverdag. Så min opfordring: Bliv desperat og kobl dig på Jesus, så vil du bære frugt. Han siger: „Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.“ (Joh, 15,5)

Interview: Solveig B. Berner