Haarder angriber religionsfriheden

Integrationsminister Bertel Haarder går direkte til angreb på religionsfriheden, når han kalder Pinsekirkens omvendelser af muslimske iranere for „usmagelig menneskefangst.“ Hvad mere er, så begrunder han sin reaktion i en grundløs og løgnagtig mediekritik af, at Pinsekirken missionerer blandt iranske asylansøgere på Fyn.
Ved ministeren ikke, at religionsfrihed betyder, at enhver har ret til frit at udøve sin religion, og det betyder, at enhver har ret til at skifte religion?
I det hele taget har ministeren været lige vel hurtig i denne sag. Når man kommer med så grove udtalelser, må man nødvendigvis have dokumentationen i orden, og derfor har vi i Folketinget bedt ham om at dokumentere sine påstande. Hvor er i øvrigt ministerens og regeringens mod til at holde fast i de grundlæggende rettigheder og værdier, som er vigtige for vores demokrati og fællesskab? Kristendemokraterne vil kæmpe for disse værdier, selv når vi bliver udfordret af andre livsopfattelser og livssyn.
Hensynet til grundlovens religionsfrihed bør altid vægtes højere end hensynet til risikoen for, at nogle asylansøgere omvender sig på skrømt for at sikre sig flygtningestatus og opholdstilladelse i Danmark.

Af MF Bodil Kornbek (KD)
og Jann Sjursen (KD)